Home  Blackboard  Favorites  Gallery  van  Tales

Poetry Sonnets Rubai Tanka Haiku Gazel Rondeau

І день іде, і ніч іде... І Архимед, і Галілей Варвара Сон Кавказ
Не предавайтесь особой унылости, случай предвиденный, чуть не желательный...
Последняя ночь Тараса

Мій Тарас

Найшовсь таки один козак із міліонів свинопасів !

 

... Либонь, уже десяте літо, 

Як людям дав я "Кобзаря", 

А їм неначе рот зашито, 

Ніхто й не гавкне, не лайне. 

Неначе й не було мене.

... Чи доля так оце зробила? 

Чи мати Богу не молилась. 

Як понесла мене? Що я — 

Неначе лютая змія 

Розтоптана в степу здихає, 

Захода сонця дожидає. 

Отак-то я тепер терплю...


   Як народ, ми ще не доросли до Тараса.  
   Не тому, що він через кілька місяців по смерті вознісся спочивати на Чернечу гору.  
   Не тому, що його лик і постать, помножені у бронзі, сумують у численних краях Землі. 
   А тому, що він переймає кожного, хто із  щирим серцем звертається до його слова, і в кожнім лишається навік — простим, як сльоза і усміх, проникливим і довірливим  братом - товаришем, ласкавим або ж розгніваним батьком, і водночас апостолом Божим і вчителем із невичерпною, як Всесвіт, мудрістю. 
   Как народ, мы еще не доросли до Тараса.  
   Не потому, что он через несколько месяцев после смерти вознёсся на вечный покой на Чернечу гору.  
   Не потому, что его лик и фигура, размноженные в бронзе, тоскуют в разных краях Земли.  
   А потому, что он пронимает каждого, кто с открытым сердцем обращается к его слову, и с каждым остаётся навсегда  — простым, как слеза и улыбка, проницательным и доверчивым братом - товарищем, ласковым или разгневанным отцом, и в то же время апостолом Божим и учителем с неисчерпаемой, как Вселенная, мудоростью.
   Бо він є втілення народного духу й таланту, самої душі українського народу — тої вільної душі, що, може, аж тепер доростає свого істинного зросту, своєї зрілої величі.    Ибо он — воплощение народного духа и таланта, самой души украинского народа — той свободной души, что может быть только сейчас дорастает до своего истинного роста, своего зрелого величия. 

Не предавайтесь особой унылости, случай предвиденный, чуть не желательный...
Последняя ночь Тараса
І день іде, і ніч іде... І Архимед, і Галілей Варвара Сон Кавказ 
Poetry Sonnets Rubai Tanka Haiku Gazel Rondeau

 Home  Blackboard  Favorites  Gallery  van Tales