Home  Blackboard  Favorites  Gallery  van Poetry


Sonnets Rubai Tanka Haiku Gazel


 
Анджей Яшовицький 
Марцін Бєльський 
Владислав Бронєвський 
Людвік Антоній Біркенмаєр 
Анонім Галл 
Константи Ідельфонс Галчиньський 
Северин Гощиньський 
Ельжбєта Дружбацька 
Юзеф Богдан Залєський 
Юзеф Бартоломєй Зиморович 
Ярослав Івашкєвич 
Ян Каспрович 
Ян Кохановський 
Веспазіан Коховський 
Болєслав Лєсьмян 
Адам Міцкевич 
Ципріан Норвід 
Миколай Рєй 
Тадеуш Ружевич 
Юліуш Словацький 
Леопольд Стафф 
Миколай Семп-Шажиньський 
Станіслав Трємбецький 
Юліан Тувім


Sonnets Rubai Tanka Haiku Gazel


Home  Blackboard  Favorites  Gallery  van Poetry