Home Poetry Prose

Bułat Okudżawa

Piosenka o piechocie

 
Wybaczcie piechocie,  
że tak nierozumna, że braknie jej tchu.  
My zawsze w pochodzie,  
gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu. 

     Jak długo tak można?  
     Bezdroża, mokradła i błoto, i piach,  
     i wierzba przydrożna  
     jak siostra pobladła zostaje we łzach.  

Nie wierzcie pogodzie,  
gdy deszcze trzydniowe zaciągnie wród drzew,  
Nie wierzcie piechocie,  
gdy w pieśni bojowej odwaga i gniew.  
 

Nie wierzcie, nie wierzcie,  
gdy w sadach słowiki zakrzyczą co sił -  
wy jeszcze nie wiecie,  
co komu pisane i kto będzie żył.  

     Uczyłaś ojczyzno,  
     że żyć trzeba umieći słyszeć twój gos...  
     Kolego mężczyzno,  
     a jednak niezgorszy przypada ci los.  

My zawsze w pochodzie  
i tylko to jedno nie zrywa ze snu;  
dlaczego w pochodzie,  
gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu?  

     Dlaczego w odwrocie,  
     gdy wiosna nad ziemią szaleje od bzu?...

 
 Home Poetry Prose